Nationale Fietsplan

Wat is een “fietsproject” nou eigenlijk?
Antwoord: Een fietsproject is een project dat door de werkgever wordt opgezet om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren. Dit betekent dat een werkgever een fiets voor zijn werknemers aanschaft en deze vervolgens aan ze schenkt (met of zonder compensatie) of aan ze ter beschikking stelt. Daarnaast kan de werkgever ook een fietsverzekering, alsmede onderhoud, onderdelen en accessoires voor de fiets ten behoeve van de werknemers aanschaffen. Vaak wordt de constructie gekozen dat de werknemer het bedrag van een ‘fietspakket’ met de werkgever dient te verrekenen.

Wat zijn precies de voordelen van een fietsproject?
Antwoord: Aan het opstarten van een fietsproject kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen.

het aanbieden van “de fiets van de zaak” is voor vele werkgevers een leuke secundaire arbeidsvoorwaarde, waarmee veel goodwill bij werknemers wordt gekweekt.
de fiets is vriendelijker voor het milieu dan de auto.
de fiets levert een bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem.
de fiets levert een bijdrage aan de oplossing van het probleem van te volle binnensteden.
de fiets biedt een oplossing voor de parkeerproblematiek bij bedrijven.
fietsen is gezond voor de werknemers en levert een bewezen bijdrage aan de arbeidsproductiviteit van werknemers (minder ziek, beter concentratievermogen, meer weerstand) en levert derhalve ook een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim.
Bij het opzetten en uitvoeren van een fietsproject kunnen zowel de werkgever als de werknemer profiteren van een aantal fiscale voordelen, waarbij echter wel een aantal fiscale spelregels moeten worden gehanteerd.

Wat kost het de werkgever om een fietsproject voor werknemers op te starten?
Antwoord: in principe niets. Eventuele kosten die voort zouden kunnen komen uit het implementeren van een fietsproject ten behoeve van het personeel kunnen worden betaald uit gerealiseerde besparingen. Dit uiteraard indien de werknemer de door de werkgever geschonken fiets moet terugbetalen via compensatie van brutoloonbestanddelen. Het project kan derhalve volledig (!) kostenneutraal worden uitgevoerd.

Wat kost het de werknemer om deel te kunnen nemen aan een fietsproject?
Antwoord: niets. Deelname aan een project is gratis. De werknemer kan optimaal profiteren van de bruto-nettoregeling. Uiteraard kost het de werknemer wel geld als de door de werkgever geschonken fiets moet worden terugbetaald (via verrekening van bruto-loonbestanddelen). Tevens volgt bij deelname een bijtelling bij het loon van € 68,-. De voordelen voor een werknemer bij deelname aan een fietsproject (dus fiets inclusief eventuele verzekering en/of Fietsbonnen) zijn echter al snel zo’n 45 procent ten opzichte van de winkelwaarde!

Let op: per 1 januari 2007 zullen er enkele belangrijke regels veranderen. Onder andere de € 68,- bijtelling wordt afgeschaft.

Aan welke criteria moet de werknemer voldoen om deel te mogen nemen aan een fietsproject?
Antwoord: Dat zijn de volgende:

De fiets moet meer dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer naar zijn werk gaat, gebruikt worden voor (een deel van) het woon-werktraject. De fiscus vindt dit al snel aannemelijk als de werknemer op minder dan 15 km van het werk woont, maar daarboven zal de werknemer daadwerkelijk moeten kunnen aantonen dat hij met de fiets naar het werk gaat. Overigens geldt de regeling ook voor carpoolers en reizigers met het openbaar vervoer (het zogenaamde “voor- en natransport”)
Er moet sprake zijn van een arbeidsverhouding (om te kunnen profiteren van de fiscale

De werkgever kan bepaalde voorwaarden stellen aan deelname die gekoppeld zijn aan het arbeidscontract.

Waarvoor kan de Nationale Fietsbon gebruikt worden?
Antwoord: De Nationale Fietsbon kan aan alles bij de rijwielhandelaar besteed worden. Zo koopt u er de gebruikelijk fietsaccessoires als een opbouwset of een regenpak voor. Maar ook een kinderzitje of een regenpak behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard kan de fietsbon ook gebruikt worden voor reparaties en eventuele onderhoudsbeurten. De bon mag alleen niet worden gebruikt als aanbetaling voor de fiets.

De Nationale Fietsbon kan door de deelnemer aan het NFP Fietsplan worden besteed bij alle rijwielhandelaren die aangesloten zijn bij de Nationale Fietsbon.

Mag de deelnemer ook een fiets met een hogere cataloguswaarde dan € 749,- uitzoeken?
Antwoord: Ja. Ook fietsen duurder dan € 749,- mogen worden aangeschaft. Daarentegen blijft het fiscale voordeel echter wel beperkt. Het bedrag boven deze € 749,- zal door de deelnemer NETTO betaald moeten worden. Hiervoor geldt namelijk geen fiscaal voordeel.

Uit welke fietsen kunnen werknemers kiezen?
Antwoord: Deelnemers aan een fietsproject kunnen een fiets uitkiezen naar eigen keuze. Zo werkt Nationale Fiets Projecten nauw samen met de zes grootste fietsfabrikanten (de zogenaamde A-merken) in Nederland. Dit zijn:

Batavus ( www.batavus.nl )
Gazelle ( www.gazelle.nl )
Giant ( www.giant-bicycles.nl )
Puch ( www.puch-bikes.com/nl )
Sparta ( www.sparta.nl )
Union ( www.union.nl )

Nadat de werknemer zijn keuze heeft bepaald, kan hij op het NFP Fietsformulier (dat hij van de werkgever heeft gekregen) aangeven welke fiets hij wil hebben en via welke rijwielhandelaar hij deze fiets geleverd wil hebben. Nadat NFP het formulier heeft ontvangen, zorgt NFP ervoor dat de fiets zo snel mogelijk via de uitgekozen rijwielhandelaar wordt uitgeleverd.

Wanneer en hoe komt een deelnemer in het bezit van de fiets die is uitgezocht?
Antwoord: Nadat de deelnemer de fiets van zijn keuze heeft ingevuld op het NFP Fietsformulier, levert hij dit Fietsformulier ter goedkeuring bij zijn werkgever in. De werkgever stuurt het Fietsformulier vervolgens naar NFP voor bestelling van de fiets. NFP bestelt de fiets bij de betreffende fabrikant of laat hem eventueel uit de eigen voorraad van de rijwielhandelaar leveren.

De fiets staat dan, na gemiddeld zo’n 2 tot 6 weken nadat het fietsformulier bij NFP is binnengekomen (hetgeen afhankelijk is van de eventuele levertijd van een fabrikant), klaar voor de deelnemer bij de door hem uitgekozen rijwielhandelaar.

Is de fiets van de deelnemer wel verzekerd nadat de fiets is opgehaald?
Antwoord: Indien gekozen is voor het meeverzekeren van de fiets, dan is de fiets vanaf het moment dat de fiets de rijwielhandel verlaat, verzekerd (hetzij tegen diefstal, hetzij all-risk). Het “afleverdocument” dat de deelnemer van de rijwielhandelaar meekrijgt, is een bewijs van ‘voorlopige dekking’. Nadien ontvangt de deelnemer de definitieve verzekeringspapieren.

Hoe is het onderhoud van de fiets geregeld?
Bij alle door NFP afgeleverde fietsen is de eerste servicebeurt van de fiets, ongeveer 2 maanden na aflevering, gratis. Het al eerder genoemde “afleverdocument” fungeert daarbij als tegoedbon voor deze gratis onderhoudsbeurt. Voor het overig onderhoud kunnen Nationale Fietsbonnen worden aangeschaft, zodat ook op de onderhoudskosten optimaal geprofiteerd kan worden van het belastingvoordeel.